Hoe gaat Academia om met de AVG?

Op academia.nl worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

- content archief: persoonsnamen, audiovisueel archiefmateriaal, stills

- content openbare nieuwsberichten: persoonsnamen, audiovisueel archiefmateriaal, stills

- inloggegevens eindgebruikers: gaat via Surfconext: user name, naam, organisatie, rol van een gebruiker (student, werknemer, faculteitsstaf), e-mail, BRIN (basisregistratie instellingen) nummer van instelling, de niet versleutelde versie van het Uid (EduPersonRealId).

- op portal eventueel: naam en profielfoto.

 

Deze persoonsgegevens worden voor de volgende doeleinden verwerkt en worden verwerkt onder de volgende grondslag:

- content archief: beschikbaarstellen archiefmateriaal aan onderwijsdoelgroep (uitvoering overeenkomst)

- content openbare nieuwsbrief: informeren onderwijsdoelgroep over content academia en Beeld en Geluid nieuws- intern nieuwsbrief eindgebruikers (gerechtvaardigd belang)

- inloggegevens eindgebruikers: het authentiseren van individuele gebruikers op de portal en hen toegang daartoe te verschaffen. Daarnaast worden persoonsgegevens gebruikt om de gebruiker een gepersonaliseerde ervaring op de portal te bieden. (uitvoering van de overeenkomst)

 

De categorieën van betrokkenen zijn: 

- archiefcontentmakers, mediapersoonlijkheden, cast, uitvoerenden

- gebruikers van het Beeld en Geluid onderwijsplatform Academia

  

De categorieën van ontvangers zijn:

- hoger onderwijsdeelnemers uit Nederland die een licentie hebben afgesloten

- medewerkers Beeld en Geluid voor redactionele doeleinden en research

 

De gegevens worden enkel gedeeld met de door Beeld en Geluid ingeschakelde hosting partij van de website.