Kosteloos dossier op maat aanvragen

Academia maakt in samenwerking met docenten/mediathecarissen kosteloos dossiers gericht op de vraag uit het onderwijsveld. Aan de hand van informatie die de docent levert en eventuele feedback stellen we een passend dossier samen. De dossiers zijn voor alle licentiehouders toegankelijk, zodat docenten aan andere instellingen er ook gebruik van kunnen maken.


Een voorbeeld is het dossier Population and Development dat in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen gemaakt is. Na overleg is de redactie aan de slag gegaan met de informatie van de docent. Hierbij geldt hoe concreter de informatie, des te passender het dossier. Aan de hand van de vakomschrijving en een lijst essayonderwerpen is het dossier samengesteld. Er is een tweedeling Nederlands-Engels aangehouden, zodat ook engelstalige studenten het dossier kunnen gebruiken. NB: De mogelijkheden voor een Engelstalig dossier zijn beperkt en afhankelijk van het onderwerp.


Na het indienen van de aanvraag neemt de redactie contact op om de haalbaarheid, het tijdspad en eventuele andere zaken te overleggen.


Om een goed passend gratis dossier te maken heeft de redactie het volgende nodig:

De mogelijkheden voor Engels- of anderstalige dossiers zijn beperkt en afhankelijk van het onderwerp.

U kunt hier aangeven hoe u het dossier wilt noemen. Ook een tijdelijke werktitel is mogelijk.

Voeg hier inhoudelijke informatie toe, bijvoorbeeld een vakomschrijving, handleiding, AV-materiaal dat al gebruikt wordt, begrippenlijst, onderwerpen colleges, essayonderwerpen etc.

Voeg hier inhoudelijke informatie toe, bijvoorbeeld een vakomschrijving, handleiding, AV-materiaal dat al gebruikt wordt, begrippenlijst, onderwerpen colleges, essayonderwerpen etc.

Voeg hier inhoudelijke informatie toe, bijvoorbeeld een vakomschrijving, handleiding, AV-materiaal dat al gebruikt wordt, begrippenlijst, onderwerpen colleges, essayonderwerpen etc.