Licentiehouders

Succesvol toepassen van innovatieve technologie is een belangrijke pijler van Saxion, zowel in onderwijs als in onderzoek. 
Technologie in een nieuwe wereld van onbegrensde mogelijkheden, met praktische oplossingen voor actuele vraagstukken als duurzaamheid of 
veiligheid. Saxion...

Stenden

Stenden hogeschool verzorgt Associate Degree-, Bachelor-, en Masteropleidingen binnen de domeinen Economie,

Educatie, Gedrag & Maatschappij en Techniek. De opleidingen zijn georganiseerd in zeven Schools waarbinnen

naast de opleidingen 20 lectoraten en drie Centers of Expertise (CoE) actief zijn...

Tilburg University draagt bij aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken door het ontwikkelen en overdragen van kennis. Onze disciplines zijn economie, recht, katholieke theologie, sociale en gedragswetenschappen en geesteswetenschappen. Fundamenteel en hoogwaardig onderzoek staan aan de basis van toegepast...

De Universiteit Maastricht (UM) is de meest internationale universiteit van Nederland en is met haar ruim 16.000 studenten en 4.000 medewerkers nog steeds groeiende. De universiteit onderscheidt zich door haar innovatieve onderwijsmodel, internationale karakter en multidisciplinaire benadering van onderzoek en onderwijs.

 

De Universiteit Utrecht is een groot en veelzijdig kenniscentrum dat onderwijs en onderzoek van internationale kwaliteit biedt.

Betrokkenheid, inspiratie, ambitie en onafhankelijkheid zijn de kernwaarden die centraal staan bij de Universiteit Utrecht. De universiteit vormt haar...

De Universiteit van Amsterdam (UvA) is een van de meest vooraanstaande onderzoeksuniversiteiten in Europa, een moderne universiteit met een lange en rijke geschiedenis (sinds 1632).

Van Hall Larenstein is een bijzondere hogeschool. Ons opleidingsaanbod richt zich op natuur en omgeving, de gezondheid van mens en dier en verantwoord ondernemerschap. Combinaties van deze vakgebieden leveren bijzondere en uitdagende hbo-opleidingen met majors op die uniek zijn in de wereld! Maar wij bieden meer dan hbo-...

De Vrije Universiteit Amsterdam (VU) is een vooraanstaande en innovatieve universiteit die midden in de samenleving staat en actief bijdraagt aan de ontwikkelingen in onderwijs en onderzoek. Onze breed georiënteerde universiteit telt tien faculteiten, verschillende instituten, stichtingen en onderzoekcentra en ondersteunde diensten. Op de...