Is mijn onderwijsinstelling aangesloten op Academia?

Onderstaande onderwijsinstellingen zijn aangesloten op Academia: 

 

Aeres Hogeschool

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

ArtEZ hogeschool voor de kunsten

Avans

Christelijke Hogeschool Ede

Christelijke Hogeschool Windesheim

Codarts Rotterdam

Driestar Educatief

Erasmus Universiteit

Fontys Hogeschool

Gereformeerde Hogeschool Viaa

Haagse Hogeschool

Hanzehogeschool Groningen

HAS Hogeschool

Hogeschool de Kempel

Hogeschool der Kunsten Den Haag

Hogeschool Inholland

Hogeschool iPABO Amsterdam/Alkmaar

Hogeschool Leiden

Hogeschool Rotterdam

Hogeschool Tio

Hogeschool Utrecht

Hogeschool van Amsterdam

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool Van Hall Larenstein

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

Hotelschool Den Haag

HZ University of Applied Sciences

Katholieke Pabo Zwolle

NHL Stenden Hogeschool

NHTV Breda

NLDA

Open Universiteit

Politieacademie

Radboud Universiteit Nijmegen

Rijksuniversiteit Groningen

Saxion

Technische Universiteit Delft

Technische Universiteit Eindhoven

Tilburg University

Universiteit Leiden (inclusief Leids Universitair Medisch Centrum)

Universiteit Maastricht

Universiteit Twente

Universiteit Utrecht

Universiteit van Amsterdam (inclusief Amsterdam UMC)

Vrije Universiteit Amsterdam

Wageningen University & Research

Zuyd Hogeschool