Wat gebeurt er na mijn bronaanvraag?

Na uw bronaanvraag volgt een bevestigingsmail vanuit Beeld en Geluid. Vervolgens zoeken wij contact met de rechthebbenden van het materiaal om de rechten te clearen. Het is mogelijk dat sommige programma's om bijvoorbeeld privacy-redenen niet aan Academia toegevoegd kunnen worden (denk bijvoorbeeld aan medische programma's of andere programma's over gevoelige onderwerpen). Het kan maximaal twee weken duren totdat duidelijk is of de rechthebbenden wel of niet akkoord gaan met de plaatsing van het materiaal op Academia. Mochten zij niet akkoord gaan, dan informeren u over de reden van weigering en kunnen wij u eventueel helpen om vergelijkbare bronnen te vinden op Academia.


Na het akkoord van de rechthebbenden moet het materiaal technisch gereed worden gemaakt om het vervolgens op Academia te kunnen uploaden. Na de upload krijgt u bericht en zal het materiaal terug te vinden zijn in een speciaal voor uw instelling aangemaakt dossier. Andere licentiehouders kunnen het materiaal ook op het platform bekijken.