Licentiehouder

Driestar Educatief

Driestar Educatief bestaat uit de volgende onderdelen: Driestar Hogeschool, Driestar Onderwijsadvies en Driestar Managementadvies. Driestar Educatief inspireert, vormt en ondersteunt (aankomende) leraren, leidinggevenden van scholen en opvoeders om goed onderwijs, goede leiding en goede opvoeding te geven, in reformatorisch en protestants-christelijke zin.

 

Visie

Driestar Educatief werkt vanuit de overtuiging dat de Bijbel de blijvend vitale Bron is die ons basisrichtlijnen geeft voor onderwijs en opvoeding. We zien het als onze opdracht om onderwijsontwikkelingen telkens opnieuw vanuit deze richtlijnen te doordenken en in de samenleving het eigen geluid van het protestants-christelijk en reformatorisch onderwijs te laten horen. Die opdracht weegt des te meer in een omgeving waarin niet de Bijbel, maar de mens zelf als norm wordt gezien.

 

De kennis die we ontwikkelen ligt steeds op het snijvlak van theoretische doordenking en praktische toepassing. We vinden het van belang dat nieuwe kennis tot stand komt in nauwe samenwerking met ons werkveld en andere instellingen, ook over de landsgrenzen heen.

 

Driestar Hogeschool

Driestar Hogeschool maakt deel uit van de grotere organisatie Driestar Educatief, een praktijkgericht kenniscentrum voor christelijk onderwijs. Dat betekent dat we veel kennis en ervaring hebben en ontwikkelen op het gebied van onderwijs en opvoeding. En daar doen studenten hun voordeel mee in de opleiding!

Je kunt bij ons zowel voltijd als deeltijd studeren. Onze opleidingen zijn: pabo, lerarenopleiding voortgezet onderwijs en hbo-pedagogiek. Verder kun je je professionaliseren door het volgen van een post-hbo of masteropleiding.

 

In onze hogeschool zijn we gericht op Bron, mens en inhoud. Deze kernwoorden lopen als een rode draad door onze opleidingen heen, met als doel om onze studenten zo goed mogelijk op te leiden en te professionaliseren.

 

Kijk voor meer informatie op:

https://www.driestar-educatief.nl/

https://www.driestar-hogeschool.nl/

 

Contactpersoon Academia

Wilt u meer weten over Academia binnen de Driestar Educatief? Neem dan contact op met de Mediatheek: mediatheek@driestar-educatief.nl.